Generalforsamling - LUKNING AF KLUBBEN

 

Generalforsamling 2.6.23. kl. 17.45 

Bowl'n Fun, Skovvangen

Vi mødes på Bowl'n fun kl. 17.45 hvor vi bowler en time

 

 

Efter bowling er der generalforsamling hvor eneste punkt på dagsordenen er

Lukning af klubben.

Klubben lukker såfremt der er 2/3 af de fremmødte der stemmer for lukning.

Hvis ikke der er 2/3 der stemmer for, så indkaldes til ekstra ordinnær generalforsamling hvor der et simpelt flertal der er gældende.

Klubben består hvis nogen vælger at stille op til en bestyrelse.

Tilmelding til Peter på tlf. 20193270 senest 18.5.23.

Skriv om du deltager både i bowling og spisning