SRC generalforsamling 22 marts 2024.

Referat:
 
1. Dirigent: Henning
2. Referent: Gitte
3: Stemmetællere:
Jens og Sus.
4: Formand beretning:
Tak til Anne og Viggo for at lægge hus og initiativer til arrangementer.
Jubilæumsfest aflyst pga. Manglende tilmelding.
Hjemmeside (lands) opdateres.
Landsformand går på tur hvert år. Næste skift til september. Lands generalforsamling 2025 afholdes i Slagelse.
Landsfest 2024 koster 250 kr.
Godkendt regnskab:
Indtægt: 4246.62 kr.
Udgifter: 3602.00 kr.
Resultat: + 644.62 kr.
Bank: 13634.52 kr.
Ingen indkommende forslag.
Kontingent uændret:
1 år: 250 kr.
6 mdr : 150 kr.
1 mdr : 30 kr.
Bestyrelsen valg:
Formand: Peter
Næstformand: Henning
Suppleanter:
Gitte og
Anne Engelbrecht
Revisor: Sus
Evt: Tovholder. mere oplysninger på Single Rock Café Slagelse også FB. Viggo spørges.
F.eks. Bakketur
(kun for medlemmer)
Evt. Interview I avisen Sjællandske tidene : Hvem/hvad er Single Rock Café Slagelse?
Evt. Åbent hus 2 gange i år.