Bestyrelsen SRC Slagelse 2024

Formand:
Peter E. E. Andersen
Tlf. 21838050
peea@outlook.dk

 
Næstformand:
Henning Jeziorski
 
Suppleanter:
Anne-Lisbeth Westergaard-Engelbrechtsen
Gitte Andersen
 
Kasserer og medlemsadministrator:
Gitte Andersen
Tlf. 50912397
gitte2312@gmail.com
Kontakt Gitte, hvis du vil meldes ind i foreningen.
 
Revisor:
Susanne Pihl