Bestyrelsen for Single Rock Café Roskilde

 

Bestyrelsen den 16.03.2024

 

Bestyrelse:

Hans-Martin Olesen, formand

Jane Szuwalski, næstformand og festansvarlig

Bente Ussinger, kasserer

Irene Brink, Webmaster

Else Marie Christensen, festansvarlig

Hanna Thomasen, medhjælpende festansvarlig

Helen Vestergaard

 

Suppleanter:

Olav Bøgild Thomsen, cafeansvarlig

Knud-Erik Jensen

 

Vil du skrive til bestyrelsen, benyt altid roskilde@singlerock.dk