Landsforeningen

En gang årligt mødes bestyrelsesmedlemmer fra alle Single Rock Cafe'er i Danmark til et landsmøde. Hvert år aftales det, hvem der står for næste års landsmøde.

 

Landsgeneralforsamlingerne har tidligere været afholdt i Herning (2002), Silkeborg (2003), København (2004), Århus (2005), Ålborg (2006), Roskilde (2007), Herning (2008), København (2009), Horsens (2010), Odense (2011), Silkeborg (2012), Ålborg (2013), Kolding (2014) Odense (2015) Aalborg (2016) Kolding 2017, Silkeborg 2018, Horsens 2019
 
 
 
Landsmødet afgør fælles anliggender for byerne. Mødet er en konference der også indebærer socialt samvær i form af en fest. Her udveksles erfaringer og der stiftes bekendtskaber på tværs af byerne. De fleste tager fra landsmødet med en masse inspiration til arbejdet hjemme i deres egen forening.

Single Rock Café blev stiftet i år 2000, af Single Rock Café Århus, der ejede navn og koncept. Dette blev overtaget af Single Rock Café Danmark der blev stiftet i 2008 og den konstituerede bestyrelse ser pt. ud som følger:

Mail til landsbestyrelsen:

srcdk@singlerock.dk

 

Formand  Mona Heesch   Vejle
Næstformand Peter E. E. Andersen Slagelse
Kasserer Finn Piihl Kolding
Sekretær: Lisbeth Koch København
Best. medlem Arne Mørch  Odense
   

Suppelanter: 

• 1. suppleant: Steen Johansen

• 2. suppleant: Bettina Spangenberg

• 3. suppleant: Erling Hyldig