SRC foreningerne i Danmark

Vores basunengel som af uransagelige grunde blev logo helt tilbage i starten... men vi har da i hvert fald blæst en del singler til samling siden...;o)

Foreningerne er selvstændige
Juridisk såvel økonomisk. Der findes altså ikke noget overordnet organ der styrer foreningerne. Hver forening er en selvstændig enhed.

Alle foreningerne er medlem af

Landsforeningen Single Rock Café, Danmark

Denne forening er stiftet, for at beskytte og beholde navnet Single Rock og er samtidig det forum, hvori man udveksler ideer og erfaring samt beslutter alt vedrørende vores hjemmeside samt minimums kontingent.

Der holdes landsmøde/generalforsamling en gang årlig i september eller oktober.

Derudover afholdes der to formandsmøder i henholdsvis januar og juni.

Som medlem af Single Rock Café, Danmark og bruger af navnet Single Rock Café tilslutter man sig nedenstående koncept.

Brug af navnet Single Rock Café
Der er ingen betaling for brug af navnet. Der er kun enkle regler der skal overholdes for at opnå anvendelsesret, og de er i al væsentlighed; oprettelse af gængs demokratisk og ukommerciel forening, overensstemmende formålsparagraf og så er musikken ikke dansktop...

Derudover tages der visse områdehensyn til fx allerede eksisterende Single Rock Caféer i et ønsket ny-område for etablering.

Det ukommercielle og demokratiske
Alle foreninger er gængs demokratisk struktureret, med årlige generalforsamlinger i februar/marts måned.
Stemmeret på disse generalforsamlinger forudsætter et gyldigt, minimum 6 mdr´s medlemskab i samme.

Formålsparagraf
Foreningens formål er at synliggøre og legitimere singlekulturen via etablereing af flere og nye muligheder for kontakt og aktiviteter singler imellem.

Hensigten er altså ikke 'at knække singlestatistikken', men at synliggøre den, og i en tidsvarende form.