Vigtig info før du laver et arrangement via spontanlisten

Vigtigt info om spontanlisten: 

Når en mail om et arrangement sendes til spontanlisten@paradis.dk bliver den indenfor 24 timer sendt til alle de ca. 800 der abonnerer på spontanlisten. Den der er ansvarlig for foreningens kalender sætter samtidig oplysningerne på kalenderen på hjemmesiden.
Spontanlisten fungerer ved hjælp af en mail-robot, der foretager den endelige udsendelse. Trykker du på ”svar” knappen ryger din mail altså til robotten, som ikke vil vide hvad den skal gøre ved den, da den kommer uden de koder der fortæller den hvad meningen er.

Vigtig info om kalenderen:
Når du sender et arrangement til spontanlisten, så skal du være opmærksom på, at dine kontaktoplysninger normalt vil komme i kalenderen, der ligger på en åben hjemmeside, som alle kan se. Administrator af kalenderen udøver et skøn. Småarrangementer, der annonceres med kort varsel, vil ikke automatisk blive sat på kalenderen


Skriv til kalender@kbh-src2.dk, hvis du:

  • Sender et arrangement til spontanlisten og ikke ønsker arrangementet optaget på kalenderen
  • Har konkrete ønsker til indhold eller præsentation på kalenderen
  • Ønsker et arrangement sat på kalenderen god tid i forvejen – uden samtidig udsendelse på spontanlisten

Spontanliste-etiske regler:

A. Rent kommercielle mails videresendes ikke. Grænsen er ofte flydende, men hvis f. eks. tilmeldingen skal sendes til en forretning regnes arrangementet som kommercielt.

B. Mails om køb, salg, bytte videresendes ikke, med mindre det drejer sig om varer med udpræget SRC relevans, f. eks. nytårsbilletter.

C. Arrangementer, der kun henvender sig til dele af medlemmerne, videresendes ikke, med mindre selve arrangementets art retfærdiggør diskriminationen.

D. Det er IKKE forbudt at tjene penge på et arrangement, men det er forbudt at holde det hemmeligt. Du må derfor angive hvad du forventer at opnå ved arrangementet, uanset om det er penge, reduceret entré, delvis friplads eller lignende.
Særligt for mails om rejser (der ofte omfatter betydelige beløb) gælder, at det altid skal angives om arrangøren har et udkomme af aktiviteten. Derfor ses denne sætning ofte i mails om rejser: ”Jeg har intet økonomisk eller andet udbytte af dette arrangement”.

E. Hvis deltagelse i et arrangement koster mere end kr. 300.- OG beløbet indbetales til arrangøren, anbefales det stærkt, at arrangøren aftaler med foreningen at bruge dennes arrangementskonto.

F. Spontanlisten skal helst ikke opfattes som en SPAMkilde. Derfor er der grænser for hvor mange gange den samme mail videresendes.