Medlemsmøde

Vi holder det årlige medlemsmøde, og som sædvanlig er klubben vært ved en kop kaffe, øl eller en vand.
Kom og giv dit besyv med til hvad der er godt, og hvad der kan gøres bedre. Eller hvis du har ideer til nye tiltag i vores dejlige forening, så den kan blive endnu mere spændende og alsidig at komme i.
Mødet forventes at vare en time, hvorefter vi fortsætter med almindelig fredags cafe.
Vi håber på et stort fremmøde, og har derfor reserveret cafeen i stuen