GENERALFORSAMLING

General forsamling i Single Rock Cafe Horsens 2018

Halv- og helårsmedlemmer i Single Rock Cafe Horsens indbydes hermed til den årlige general forsamling.

Generalforsamlingen finder sted:

Fredag d. 9. marts  2018 kl 18 i Vestbyens Beboerhus, Vestergade 7b,  stuen

Bemærk at generalforsamlingen afholdes i stueetagen

Endelig dagsorden:

1.      Åbning af generalforsamlingen v/ formanden.

2.      Valg af Dirigent.

3.      Valg af referent og stemmetællere.

4.      Godkendelse af dagsorden for Generalforsamlingen.

5.      Formandens beretning.

6.      Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget.

7.      Indkomne forslag.

8.      Fastsættelse af kontingent.

9.      Valg af bestyrelses medlemmer .( 5 eller 7stk)

På valg er: Sanne Jespersen (ønsker genvalg men på orlov nu og de næste ca.3 mdr)

                    Ivan Hansen        ( ønsker ikke genvalg)

Ikke på valg

Torben Rasmussen                (Træder ud af bestyrelsen)

Allan Bjørn Nielsen                ( Træder ud af bestyrelsen)

Dorte Skovlund                       (Fortsætter )

 

10.   Valg af 2 suppleanter

11.   Valg af revisor og revisor suppleant.

12.   Eventuelt.

Kun medlemmer med gyldigt 6 eller 12 måneders medlemskort TEGNET i SRC Horsens har adgang og stemmeret til generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Medlemskort skal medbringes og forevises ved indgangen.

Foreningen er vært ved en øl/vand under generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen vil Foreningen være vært med et par stykker smørrebrød. Nødvendig med tilmelding af hensyn til traktementet.

Med venlig hilsen

Single Rock Cafe Horsens- Bestyrelsen