Generalforsamling 2023

Generalforsamling i Single Rock Café Horsens 2023
 
Halv- og helårsmedlemmer i Single Rock Café Horsens indbydes hermed til den årlige generalforsamling.

Fredag d. 31. marts 2023 kl. 18 i Vestbyens Beboerhus, Vestergade 7b, stuen
Bemærk at generalforsamlingen afholdes i stueetagen
 
 

Endelig dagsorden (pdf)

Med venlig hilsen
Single Rock Café Horsens- Bestyrelsen.
Michael, Mona, Uffe, Bjarne og Dorte.