Generalforsamling

Sæt X i kalenderen.

Nærmere info ligger på forsiden, med link til endelig dagsorden.