SRC-Generalforsamling

 

Dette års ordinære generalforsamling
bliver lørdag den 2. marts 2024. 

Afholdes i Restaurant Halvleg, Frihedens Idrætscenter Hvidovrevej 446

Se ruten her tryk

Kl. 11 brunch, for dem der ønsker det køb billet. der koster 75 krTryk her

Kl. 12 er der generalforsamling – hertil kræves hverken billet eller tilmelding, men et gyldigt medlemskab på minimum ½ år

 

Dagsorden: Tryk

Regnskab : Tryk

 

Husk også den lækre brunch til medlemspris:
Røræg, pølser, bacon
Udvalg af lyst og mørkt brød,
økologisk smør, hjemmelavet marmelade

Frisk frugt,  
Juice, Kaffe og te ad libitum i 3 timer

 

Køb billet her: https://www.place2book.com/da/sw2/sales/ri6byvqc50

 

INDKALDELSE
I henhold til vedtægternes § 8 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling
i foreningen Single Rock Café København
lørdag den 2. marts 2024 klokken 12:00 (brunch kl. 11:00*)
Afholdes i Restaurant Halvleg, Frihedens Idrætscenter, 2650 Hvidovre,
gåafstand fra Frihedens Station. Se ruten her:

*Brunch koster 75 kr. og billet købes her: Brunch-billet
Dagsorden:
1. Åbning af generalforsamling v/formanden
2. Valg af dirigent og referent
3. Valg af stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning og visioner
5. Regnskab og budget
6. Fastsættelse af kontingent
    Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
7. Behandling af forslag:


1) Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægtens § 8.3: Det er kun med-
lemmer af Single Rock Café København, der har adgang til og kan
stemme på generalforsamlingen.


Nuværende ordlyd: Adgang til og stemmeret på enhver af foreningens
generalforsamlinger forudsætter gyldigt 6 eller 12 måneders medlem-
skab.


Ændres til: Adgang til og stemmeret på generalforsamlingen forud-
sætter gyldigt 6 eller 12 måneders medlemskab af Single Rock Café