Generalforsamling 2024

INDKALDELSE

I henhold til vedtægternes § 8 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i foreningen Single Rock Café København

Lørdag den 2. marts 2024 klokken 12:00 (brunch kl. 11:00*) Afholdes i Restaurant Halvleg, Frihedens Idrætscenter, 2650 Hvidovre, gåafstand fra Frihedens Station. Se ruten her:

Se ruten her: tryk

*Brunch koster 75 kr. og billet købes her Brunch billet

 

Dagsorden:

1. Åbning af generalforsamling v/formanden

2. Valg af dirigent og referent

3. Valg af stemmetællere

4. Bestyrelsens beretning og visioner

5. Regnskab og budget

6. Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

7. Behandling af forslag:

 

1) Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægtens § 8.3: Det er kun medlemmer af Single Rock Café København, der har adgang til og kan stemme på generalforsamlingen. Nuværende ordlyd: Adgang til og stemmeret på enhver af foreningens generalforsamlinger forudsætter gyldigt 6 eller 12 måneders medlemskab. Ændres til: Adgang til og stemmeret på generalforsamlingen forudsætter gyldigt 6 eller 12 måneders medlemskab af Single Rock Café København. SRC København - ordinær generalforsamling 2024

 

2 Bestyrelsen foreslår, at alle gebyrer på billetter fra Place2 Book pålægges køber, og altså ikke foreningen:

 

a) Gebyrerne fremgår af billetten og pålægges således billetprisen

b) Alle billetpriser tillægges 10 %, så gebyrerne ”kamufleres”

8. Valg af

 

2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år samt max. 3 suppleanter for 1 år.

På valg er: a. Bestyrelsesmedlemmer John Austin og Finn Hollund, som begge modtager genvalg

b. Suppleant Lisbeth Schütt, som modtager genvalg.

9. Valg af regnskabsrevisor for 1 år På valg er Lina Ulkjær (modtager genvalg)

10. Valg af kritisk revisor og suppleant, hver for 1 år På valg er: a. Kritisk revisor Bjarne Gandrup (modtager genvalg)

b. Suppleant Ulla Dose (modtager genvalg)

11. Eventuelt Regnskabet vil efter vedtægternes § 8.6 foreligge revideret 14 dage før generalforsamlingen, hvor det vil kunne downloades fra foreningens hjemmeside. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal efter vedtægternes § 8.5, sendes til bestyrelsen 1 uge før på e-mail formand@kbh-src2.dk.

Efter vedtægternes § 8.3 kræves 6 eller 12 måneders medlemskab for at deltage i generalforsamlingen. 

Med venlig hilsen Bestyrelsen