Generalforsamling 2022

INDKALDELSE

I henhold til vedtægternes § 8 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i foreningen Single Rock Café København

søndag den 27. marts2022klokken 11:00 (brunch kl. 10:00*)

 Afholdes i Dansk Metal Tele Øst's lokaler, Immerkær 42, 2650 Hvidovre,

for enden af blind vej, gåafstand fra Rødovre Station. Se ruten her:

*Brunch koster 50 kr. og billet købes her:  Brunch billet

Dagsorden:

 

 1. Åbning af generalforsamling v/formanden

 2. Valg af dirigent og referent

 3. Valg af stemmetællere

 4. Bestyrelsens beretning og visioner

 5. Regnskab og budget

 6. Fastsættelse af kontingent

  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter

  1. På valg er Finn Hollund, John Austin og Svend Kjems Hove. Da sidstnævnte er indtrådt som suppleant i stedet for Else Andersen, sker valget her for 1 år. Alle modtager (gen)-valg.

 8. Valg af regnskabsrevisor

  Valg af revisor

 9. Valg af kritisk revisor og suppleant

På valg er:

 1. Kritisk revisor Bjarne Gandrup (modtager genvalg)

 2. Suppleant Hans Henrik Blad (modtager genvalg)

 1. Eventuelt

Regnskabet vil efter vedtægternes §8.6 foreligge revideret 14 dage før generalforsamlingen, hvor det vil kunne downloades fra foreningens hjemmeside.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal efter vedtægternes §8.5, sendes til bestyrelsen 1 uge før, dvs. senest den 20. marts 2022, på e-mail formand@kbh-src2.dk.

Efter vedtægternes § 8.3 kræves 6 eller 12 måneders medlemskab for at deltage i generalforsamlingen.

 Denne indkaldelsevil også ligge på foreningens hjemmeside: Link til indkaldelse.

 Med venlig hilsen

Bestyrelsen