Generalforsamling 2024

 
 
 
Kolding Single Rock afholder
Generalforsamling den 15. marts 2024.
Generalforsamlingen starter kl. 18.30
 

Sted: Parkhallen, Fynsvej 49, cafeteriet

Dagsorden

1.

Åbning af generalforsamlingen v/Formanden Susanne

2.

Valg af dirigent v/Formanden Susanne

3.

Valg af referent og stemmetællere v/Dirigenten

4.

Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen v/Dirigenten

5.

Bestyrelsens beretning v/Formanden Susanne

6.

Fremlæggelse og godkendelse af regnskab v/Kassereren Finn

7.

Indkomne forslag ændring af vedtægterne:

Ændring af paragraf 3 stk.2

 

Det foreslås ændring så man ikke længere kan have 1 md. medlemskab men udelukkende ½ år eller 1 år. 

8.

Fastlæggelse af kontingent v/Formanden Susanne

9.

Valg af minimum 3 og helst 5 bestyrelsesmedlemmer v/Dirigenten

 

På valg er:

Finn Piihl - Modtager ikke genvalg

Susanne Klit Jensen - Modtager genvalg

Birte Juhl-Nielsen - Modtager genvalg

 

10.

Valg af 2 suppleanter v/Dirigenten

 

 

11.

Valg af revisor og revisor suppleant v/Dirigenten

 

Revisor: 

Revisor suppleant: 

 

12.

Evt.

 

OBS AT DET KUN ER MEDLEMMER MED HALV OG

HELÅRSMEDLEMSKAB DER KAN STEMME

 

Der serveres smørrebrød til generalforsamlingen

Tilmelding til Birte gerne via SMS

 Senest den 7.3.24. af hensyn til traktement

 

 

Efter generalforsamlingen er der caféaften

Vi håber rigtig mange vil møde op og støtte op om klubben, vi glæder os til at se jer.