Generalforsamling

tl_files/Silkeborg/Billeder/Generalforsamling.jpg

 

Generalforsamling

 

Der indkaldes hermed til generalforsamling i SRC søndag d. 29. marts kl. 10.30 hos Karl Nørskov i Sinding.

Forslag der ønske behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftlig i hænde senest 21.dage før dvs. søndag d. 8. marts

Husk det er kun medlemmer med 6 og 12 mdrs. Medlemskab der har adgang og stemmeret på generalforsamlingen

 

 1. 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent og stemmetællere
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 6. Indkomne forslag
 7. Fremlæggelse af budget.
 8. Fastsættelse af kontingent
 9. Valg af formand (hvis denne er på valg, ellers udgår punktet)
 10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 11. Valg af 4 suppleanter
 12. Valg af revisor og revisorsuppleant
 13. Valg af revisor og revisorsuppleant

Husk det er kun medlemmer med 6 og 12 mdr. medlemskab der har adgang til og stemmeret på generelaforsamlingen.

Vigtigt: klubben er vært for rundstykker mm på dagen kl 10.30 – tilmelding nødvendig på tlf. 51 91 06 10 senest onsdag d. 25. marts kl 23.59 – skriv generalforsamling ved tilmelding.

Mvh
Bestyrelsen

_______________________________________________________________________________________________________

Velkommen til Single Rock Café Silkeborgs website

Single Rock Café holder til hos CC Club, Nygade 29. Her er du altid
velkommen. Vi har forskellige arrangementer bl.a. fredagscafé med fællesspisning,
fester ca. hver 3. lørdag, MC ture, bowling, ferie og gåture.

 
Du er altid velkommen til foreningens arrangementer, første gang du deltager behøver
du ikke være medlem, ellers er medlemskab et krav. Dog er medlemskab til festerne altid
påkrævet.

 

Single Rock Café er et godt tilbud til singler i målgruppen 35+.

 

tl_files/Silkeborg/Forside.jpg

 

Hvad er Single Rock Café?

Single Rock Café er en forening for voksne singler, med forskellige aktiviteter, som
medlemmerne arrangerer for medlemmer. Her har du mulighed for at møde ligestillede
og oparbejde et godt netværk, finde og møde gode venner. Du kan deltage i sjove og
hyggelige oplevelser med andre singler. Tilbuddene i Single Rock Café afspejler medlem-
mernes ønsker og interesser.

 

Vi glæder os til at byde dig velkommen i vores forening.

 

Medlemskab:

  1 mdr. -  kr.   30,--
  6 mdr. -  kr. 150,-
12 mdr. -  kr. 250,-
 
Du kan komme i kontakt med os på:
Telefon: 51 91 06 10 eller Email: silkeborg@singlerock.dk

 

 

Sammen løfter vi i flok!

Vi er en forening som kun kan eksistere, fordi mange medlemmer giver en hånd med i
foreningsarbejdet. Der er forskellige opgaver, der skal løses, bl.a. barvagt og ser-
vering af mad på fredagscaféen, barvagt og afryddervagt til fester, rengøring og indkøb.
Derudover har vi et festudvalg som planlæger afholdelse af fester.

 

Har du lyst til at være med til at hjælpe i foreningen, kan du skrive dig på en liste,
der ligger i baren. Du kan også kontakte en fra bestyrelsen eller et af udvalgene -
oplys navn og telefon nr. så vi kan kontakte dig. Alternativt kan du lægge en seddel
i ris og ros kassen.

 

Det er altid sjovere når vi løfter i flok.......

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Lokaler Silkeborg
Klik på foto for at se kort.