SingleRock Mad Efterår 2020

Efteråret 2021

God mad i godt selskab.
Nu går foreningen ind i sin 26. sæson i oktober med 
2 tirsdagshold på Sundbyøster skole og 2 torsdagshold på Valby skole 

Efter en lang Corona-pause har vi igen chancen for efter bedste evne at lave spændende og varieret mad sammen - til gensidig inspiration – og læring (ikke undervisning). 

På holdet aftales plan for menu-grupper, hvor man skiftes til at planlægge aftenens menu, printe opskrifter og købe ind. Alle er aktive og nyder den gode mad i godt selskab og forlader et ryddet køkken samtidigt. Det er meget hyggelige aftener. 

Hold og tider:Betaling i denne sæson er samlet 270 kr. for mad og medlemskab.(nogle kan have penge til gode). Beløbet dækker indkøb af madvarer mv. til holdet (3 aftener à 90 kr.)  ingen sker med Tryk her

  

Skriv tilmelding efterår 2021” i emnefeltet. Opgiv holdønske(r).

Tilmelding senest den 28. september 2021 

Foreningens konto nr. oplyses ved tilmelding:

Du kan ikke påregne plads på et hold, hvis du ikke overholder både tilmeldingsfrist og betalingsfrist. Ved overtegning til et hold vil nuværende medlemmer have fortrinsret. 

Øvrige pladser fordeles ved lodtrækning. 

Det er muligt at være passivt medlem mod betaling af kr. 90 samt kr. 90 pr. aften for mad til det hold, du besøger, hvis der er en plads ledig en aften. Hvis du bliver forhindret i at komme til en madaften, kan du prøve, om du kan bytte aften med én fra et andet hold. 

Det er ikke muligt at få pengene tilbage. 

Mange hilsner fra Bestyrelsen for Madklubben af 2008. Bemærk venligst at bestyrelsen er helt ny, så der kan være lidt indkøringsudfordringer. 

Håber at se mange af jer igen.

Jeg glæder mig.

Med venlig hilsen
Sten Bertelsen, formand
+45 20 26 76 30
sbe@live.dk