Kontaktperson og webredaktør af denne side: Bjarne Gandrup festansvarlig@kbh-src2.dk

I Single Rock Café har vi et festudvalg bestående af frivillige medlemmer, der har påtaget sig at arrangere et antal fester i årets løb for de danseglade medlemmer. Oftest bliver der arrangeret 8-9 fester i årets løb, med 4-6 ugers mellemrum, idet der dog ikke arrangeres fester i juli og august, da mange af vores medlemmer rejser i denne periode. En af disse fester er vores store nytårsfest.

 

Festerne arrangeres normalt med spisning og efterfølgende musik og dans, oftest til orkester. Ved festens start deltager de spisende gæster og når spisningen er overstået, åbnes der op for, at andre medlemmer af Single Rock Café kan deltage mod betaling af annonceret entré. Festerne afholdes stort set altid på en restaurant.

 

Det er et krav for deltagelse i festerne, at man er medlem af Single Rock Café. Medlemmer fra andre afdelinger er velkomne til festerne, men alle skal kunne dokumentere medlemskab af foreningen ved gyldigt medlemskort eller dokumentation for nyligt indbetalt kontingent.

 

Festerne annonceres via Spontanlisten, normalt en måned før afholdelse af festen, men vores facebook gruppe SRC København anvendes også i denne forbindelse. Tilmelding sker ved indbetaling af deltagerbeløbet på Place2Book, mailen på Spontanlisten vil indeholde et link, der kan anvendes, men man kan også købe en billet af Bjarne Gandrup, der ofte træffes på vores fredagscafé, men ellers kan kontaktes via ovenstående e-mail eller telefon. Der vil ofte være brug for ekstra hjælp i forbindelse adgangskontrol til festerne, nærmere oplysninger om dette vil fremgå af mailen på Spontanlisten, ligesom en evt. kompensation for dette vil fremgå.

 

I perioden mellem annoncering og afholdelse af en fest, kan de festansvarlige kontaktes på e-mail:

festansvarlig@kbh-src2.dk

Festudvalget har p.t. planlagt fester på følgende datoer:

 

 

2024

Lørdag d. 31. aug. Claudio

Lørdag d-26. Frederiksberg hallerne

Søndag d. 31. dec. Halvleg

Nytårsfest d. 31.

Festudvalget består p.t. af Bjarne Gandrup staurant, Brit Johansen,   Nina Rasmussen, Grethe Winkler ,Jane Skytte og Signe Hjortkjær