Generalforsamling

10-03-2018

GENERALFORSAMLING
lørdag d. 10 marts kl 14.00

1. Åbning af generalforsamlingen v/ formanden
2. Valg af diregent
3. Valg af stemmetæller og referant
4. Bestyrelsens beretning
5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
6. Indkomende forslag
7. Fremlæggelse af budget
8. Fastsættelse af kontingent
9. Valg af formand – Birgitte modtager ikke genvalg
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer
a. Vivi Bjerregaard – modtager genvalg
b. Kjeld Løvqvist – afgår uden for tur
c. Dorit Bjørnholt – modtager ikke genvalg
d. Arne Tougaard – modtager ikke genvalg
e. Finn Sandager Larsen – modtager ikke genvalg

11. Valg af 4 suppleanter
12. Valg af revisor og revisor suppleant
13. Eventuelt

Husk det er kun medlemmer med 6 og 12 mdr. medlemskab der har adgang til og stemmeret på generelaforsamlingen.

Vigtigt: klubben er vært for en let frokost på dagen kl 13.00 – tilmelding til frokost er nødvendig på tlf. 51 91 06 10 senest onsdag d. 07. marts kl 23.59 – skriv frokost ved tilmelding.

Har du et godt emne til et bestyrelsemedlem så kontakt én fra bestyrelsen

Vi håber at se rigtig mange til generalforsamlingen, det er klubbens fremtid der står på spil 

Mvh
Bestyrelsen

Tilbage