Naturudvalgets konto

Betaling til Naturgruppen kan ske til reg. 9762 konto 4420828330

Deltagelse i Naturgruppens ture er normalt gratis.
Kontoen bruges primært i forbindelse med weekendture og udlandsrejser

Info: Aage Nicolaisen
       tlf.: 22 38 25 88
       aage.nic@mail.dk