Madklub

Kontakt: srcmadklub@gmail.com

SingleRock Mad
God mad i godt selskab. Madhold efteråret 2018


Så er chancen der igen til at være med til at skrælle kartofler og gulerødder samt få tilfredsstillet dine opvaske­abstinenser. Succesen med at gøre det sammen med andre m/k’er i faste hold har nu kørt i 10 år eller i 20 sæsoner.
Vi laver sammen spændende og varieret mad.

Vi fortsætter i efterårssæsonen med 2 tirsdagshold og 2 torsdagshold. Tirsdagsholdene er på Sundbyøster skole på Smyrnavej. Torsdagsholdene er på Valby skole nær Valby station.
Endelig vil der som et ekstra tilbud til medlemmerne blive planlagt nogle temaaftener. Skulle du have lyst til at lave et tema, så snak med én fra bestyrelsen om det.

Holdene mødes én aften om måneden, se oversigten nedenfor. Man mødes normalt kl. 17.30 og slutter senest omkring kl. 22.00. Man skiftes til i små grupper at planlægge aftenens menu og købe ind, og hele holdet hjælpes ad med at lave maden samt med at vaske op og rydde op bagefter.

Tilmelding:
Tilmelding skal ske senest mandag 16. juli, altså 16. juli!

Tilmeldingen sker med mail til srcmadklub@gmail.com. Skriv ”tilmelding efterår” i emnefeltet. Du bedes opgive holdønske(r). Ved overtegning til et hold vil nuværende medlemmer af holdet have fortrinsret. Øvrige pladser fordeles ved lodtrækning. Nye medlemmer bedes anføre 1. og 2. prioritet, gerne flere, så at vi har bedre muligheder for at tilbyde pladser til alle.

Det koster 350 kr. at deltage på et hold. Beløbet dækker indkøb af madvarer til holdet samt foreningskontingent (4 aftener à 75 kr., halvårskontingent 50 kr.).
Det er også muligt at tilmelde sig som passivt medlem. Ved at betale halvårskontingent 50 kr. vil man for 75 kr. kunne deltage i enkeltaftener på hold, hvis der udbydes ledige pladser ved afbud, i temaaftener samt i fester.
Temaaftener koster ligeledes 75 kr. pr. aften og betales efter nærmere aftale med den person, som har planlagt en temaaften.
Hvis du undervejs bliver forhindret i at komme en enkelt gang, kan du prøve, om du kan bytte aften med én fra et andet hold. Det er ikke muligt at få pengene tilbage.

Holdene sammensættes snarest efter tilmeldingsfristens udløb, og vi tilstræber at udsende holdlister sidst i juli.


Betalingsfristen er mandag 6. august, altså 6. august!

Beløbet indbetales til foreningens konto i BankNordik, kontonummer oplyses ved tilmelding.
Du kan ikke påregne plads på et hold, hvis du ikke overholder såvel tilmeldingsfrist som betalingsfrist.

Holdene:

Hold

Holdkaptajner

Skole

Datoer

2

Vibeke & Ditte

Sundbyøster Skole

Tirsdage, 11/9, 9/10, 6/11, 4/12

3

Benny & Lone

Sundbyøster Skole

Tirsdage, 18/9, 23/10, 20/11, 11/12

4

Else & Nina

Valby Skole

Torsdage, 6/9, 4/10, 1/11, 6/12

6

Grethe og Helle

Valby Skole

Torsdage, 13/9, 11/10, 15/11, 13/12

 


Om foreningen:

SingleRock MAD er en uafhængig forening, der låner lokaler af kommunens Folkeoplysningsudvalg i henhold til folkeoplysningsloven. Øverste myndighed er generalforsamlingen, og bestyrelsen varetager foreningens interesser og drift i hverdagen. Aktiviteterne i foreningen er foruden madlavning på faste hold, også oplysning og diskussion om fødevarer. Der er tilmelding til nye hold hvert halve år, og her indbetales et beløb til dækning af indkøb til holdene samt foreningskontingent. Foreningen er ikke-kommerciel.
Der er ingen aldersgrænser for medlemskab. Vejledende alder er 45+.
Man kan godt være medlem i SingleRock MAD uden at være medlem af Single Rock Café.