Ordinær generalforsamling

16-03-2019 (15:00)

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

den 16. marts 2019 kl. 15:00

i Byens Hus, Stændertorvet 1, 4000 Roskilde.

lokale: Orangeriet/Forsamlingen.

 

Programmet starter kl. 15:00. Der vil blive serveret kaffe, te, kage og frugt under generalforsamlingen, og dagen afsluttes med en middag kl. ca. 18:00 i Byens Hus, som foreningen er vært ved, inkl. en øl, vand eller et glas vin.

 

NB: Deltagelse i spisningen er kun mulig for dem, der også deltager i generalforsamlingen.

 

Tilmelding

Af hensyn til forplejning mm vil vi gerne have jeres tilmeldinger, hvis I vil deltage i generalforsamlingen.

Tilmelding skal ske via mail til roskilde@singlerock.dk eller sms til formand Erik Christensen på mobil 61775755 senest onsdag den 13. marts 2019. Skriv venligst, om du kun deltager i generalforsamlingen eller i både generalforsamling og spisning.

OG HUSK, at deltagelse og stemmeret ved generalforsamlingen kræver enten 6 eller 12 måneders medlemskab på dagen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden

2. Valg af dirigent

3. Valg af referent og stemmetællere

4. Bestyrelsens beretning v/formanden

5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

6. Behandling af indkomne forslag, herunder eventuelle vedtægtsændringer

7. Fremlæggelse af budgetudkast for indeværende år (ikke til afstemning)

8. Fastsættelse af kontingent

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer

10. Valg af suppleanter

11. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

12. Eventuelt

 

Ad pkt. 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

Regnskab for regnskabsåret 2018 vil være tilgængelig på vores hjemmeside http://www.singlerock.dk/index.php/roskilde.html   fra den 9. marts 2019.

 

Ad pkt. 6. Behandling af indkomne forslag:

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 23. februar 2019. Forslagene fremsendes skriftlig til bestyrelsen på roskilde@singlerock.dk.

 

 

Ad pkt. 8. Fastsættelse af kontingent:

Bestyrelsen indstiller, at de nuværende kontingentsatser bibeholdes: 1 måned: 60 kr. – 6 måneder: 180 kr. – 12 måneder: 300 kr.

 

Ad pkt. 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og pkt. 10. Valg af suppleanter:

Bestyrelsen består p.t. af 7 bestyrelsesmedlemmer.

 

Valgt til 2020

  • Erik Christensen (formand)                          Ønsker at udtræde af bestyrelsen
  • Emiilie Merrald (næstformand)                     Ønsker at udtræde af bestyrelsen
  • Annette Jensen
  • Pernille Lyckstadt                                            Er udtrådt   

Valgt til 2019

  • Inger Hansen (festansvarlig)
  • Børge Hansen(cafeansvarlig)
  • Bodil Bundgaard (kasserer)
  • Bente B. Nielsen                                             Ønsker ikke at genopstille

 

Bestyrelsen ønsker antallet af bestyrelsesmedlemmer suppleret op til det maksimale antal. Det betyder, at der så vidt muligt skal vælges

4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år.

Der skal så vidt muligt vælges 2 suppleanter, som vælges for 1 år.

 

Bestyrelsen opfordrer alle interesserede til at stille op og gerne kontakte os før generalforsamlingen. Man kan evt. stille op ved fuldmagt, hvis man er forhindret i at være til stede på generalforsamlingen.

Der er specielt brug for medlemmer, der kan udfylde rollen som webmaster, næstformand og formand.

 

Ad pkt. 11. Valg af revisor og revisorsuppleant:

Bestyrelsen indstiller, at Bodil Andreasen fortsætter som revisor.

 

Endelig dagsorden vil være at se på vores hjemmeside  http://www.singlerock.dk/index.php/roskilde.html efter 2. marts 2018,

 

Efter middagen er der mulighed for at hygge sig lidt i Byens Hus og eventuelt i flok at gå ned på Danseriet på Gimle, som åbner dørene kl. 20:00.

 

Vi håber, at I som sædvanlig møder talstærkt op, og glæder os til at se jer.

Vel mødt!

 

Venlig hilsen Bestyrelsen Single Rock Cafe, Roskilde                                

Tilbage