Generalforsamling

18-03-2018


Generalforsamling i Café ÁE

Søndag den 18.marts  kl 11:00.


Efter generalforsamlingen er der brunch

med egenbetaling på 50 kr. Købes her

 

 

Søndag den 18. marts afholdes der generalforsamling i SRC-København.

Den finder sted i underetagen på Café Ae, Frederikssundsvej 7, 2400 Kbh. NV

Generalforsamlingen starter kl. 11:00.

Fremmødte medlemmer vil blive beværtet med et glas øl, vin, eller vand.

Når generalforsamlingen er afsluttet ,spiser vi sammen brunch i stueetagen.

 

HUSK: Du skal have et gyldigt 6 eller 12 måneders medlemskab for at kunne deltage i og stemme på generalforsamlingen. Medbring dit medlemskort.

Ønsker du et punkt optaget på dagsordnen (under indkomne forslag) skal det være formanden i hænde senest 7 dage inden generalforsamlingen.

Dagsordnen er i øvrigt som angivet i vedtægternes § 8.7:

1. Åbning af generalforsamling v/formanden

2. Valg af dirigent og referent

3. Valg af stemmetællere

4. Bestyrelsens beretning og visioner

5. Regnskab og budget

6. Fastsættelse af kontingent

7. Behandling af forslag
  - bestyrelsens forslag
  - indkomne forslag

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter

9. Valg af kritisk revisor og suppleant

10. Eventuelt

 

Vel mødt.

Bestyrelsen.

 

 Billedresultat

Tilbage