Hos Andre

I denne kategori vil du finde en oversigt over fortrinvist fester hos vores nærmeste SRC-naboer. 

Øvrige arrangementer og initiativer for singelkulturen vil også blive medtaget.


Der vil ikke ske nogen form for organisering af evt. tilmelding og transport fra foreningens side ved disse arrangementer. Formålet er udelukkende at informere.


Ved ønske om koordinering og korrespondance med andre SRC medlemmer til et arrangement henvises til opslagstavlen eller spontanlisten. Du finder et link til disse to grupper nederst på siden her til venstre.