Nyhedsbrev

Indtast din email adresse for at modtage vort nyhedsbrev.

Dagsorden 17.0317

Generalforsamling
Der afholdes generalforsamling
fredag den 17. marts 2017 kl. 18.00
i mødelokale 2 på Slagelse Bibliotek.
Efter generalforsamlingen er der spisning for klubbens medlemmer i Dalle Valle, Vestsjællandscentret.
 
Dagsordenen til generalforsamlingen:
 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden

 2. Valg af dirigent

 3. Valg af referent og stemmetællere

 4. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen

 5. Bestyrelsens beretning

 6. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

 7. Indkomne forslag
  Bestyrelsen har fremsendt disse to forslag:
  1.  Ændring af § 4, stk. 4 i klubbens vedtægter – dagsorden til generalforsamling
  2. Ændring af § 6 klubbens vedtægter om valg af bestyrelse
  Der er ikke modtaget andre forslag til behandling på generalforsamlingen.

 8. Fremlæggelse af budget.

 9. Fastsættelse af kontingent. Landsmødet fastsætter et minimumskontingent

 10. Valg af formand.

 11. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

 12. Valg af suppleanter

 13. Valg af revisor og revisorsuppleant

 14. Eventuelt  

Bestyrelsen