Bestyrelsen valgt på generalforsamlingen d. 26. marts 2017:

 

 

 

Karen Thomas - Formand

formand@kbh-src2.dk

Tomas Munch Nielsen - Næstformand

 

Karin Rønnow - Suppleant

Ændring på kassererposten efter GF 2017:
John Austin - kasserer kasserer@kbh-src2.dk (er ikke medlem af bestyrelsen)