Bestyrelsen for 2017

Bestyrelsen:

Formand / indkøb: Birgitte Naor  tlf. 20 99 62 38  E-mail: naorbirgitte@gmail.com

 

Næstformand / sekretær Kjeld Løvqvist tlf 40 38 8779 E-mail: klsi@mail.tele.dk 

 

Festudvalg;  Lone Jensen;  loneklitj@hotmail.dk 27 52 80 58

 

Fredagscafé: Vivi Bjerggaard tlf 23 82 96 48 E-mail: vivibjerggaard@gmail.com

 

Bestyrelsesmedlem:

Arne Tougaard

Dorit Bjørnholt  26 13 29 93    E-mail: dorit301264@hotmail.com

Finn Sandager Larsen

 

Suppleanter: Michael Jensen, Brian Borgstrøm