Bestyrelsen for 2018

Bestyrelsen:

Formand / indkøb: Knud Jensen tlf.  29 33 16 72 og mail  knudj56@outlook.dk

 

Næstformand: Jørgen Jørgensen

 

Kassere: Birte Hove Olesen tlf. 20 31 62 77 E-mail: birte.hove.olesen@gmail.com

 

Festudvalg;  Lone Jensen;  loneklitj@hotmail.dk 27 52 80 58

 

Fredagscafé: Vivi Bjerggaard tlf 23 82 96 48 E-mail: vivibjerggaard@gmail.com